Persoonlijke Verzorging
aaaaaaaaaaaaaaaa

De aandacht voor de cliënt is voor ons een hoofdpunt. Dankzij goede zorgverleners binnen de instelling, wordt de u op de juiste manier verzorgd. Denk hierbij aan hulp bij het douchen, lichamelijke verzorging, aankleden, eten en drinken. De verzorgers staan 24/7 klaar om voor u de  benodigde zorg te bieden.

Verpleging

Heeft u medische ondersteuning nodig, zoals het toelaten dienen van uw medicatie of het verzorgen van uw katheter. Ons team staat gereed voor u. We beschikken over professionals die u hierbij kunnen helpen. Onze professionals zullen samen met uw huisarts of specialist het beste voor u kunnen realiseren.

Individuele Begeleiding

Individuele begeleiding is begeleiding waarbij sprake is van persoonlijke ondersteuning. Deze persoonlijke ondersteuning is op maat. Dat wil zeggen dat deze is naar de behoefte van de cliënt. Een aantal voorbeelden van individuele begeleiding zijn.

Dagactiviteiten

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat begeleiding in groepen net zo effectief werken als individuele begeleidingen. Om die reden zorgen wij ook daarvoor. Men is niet alleen, maar met meerderen in de groep. Het doel hierbij is dat er gewerkt wordt aan sociale contacten, delen en helpen, want samen staan we sterker.

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK.


Aandacht voor uw zorg!

Wij zijn van mening dat de zelfredzaam van de mens, ongeacht afkomst, valt en staat met het ontmoeten van elkaar. Om dit te kunnen realiseren is het nodig dat mensen ongeacht hun ras, religie, etniciteit, bepaalde sociale groep of politieke overtuiging met elkaar blijven communiceren. Alleen dan is het mogelijk om een zelfredzaam individu in de hedendaagse samenleving te zijn. Hierdoor staan wij voor u gereed om de passende zorg te leveren.
before after