Dagbesteding volwassenen

Rapsodi Healthcare beschikt over een dagbestedingslocatie in de wijk Kattenbroek. De dagactiviteiten op de dagbesteding bestaan uit creatieve en arbeidsmatige werkzaamheden (koken, handenarbeid, sport en beweging, gezamenlijke uitjes etc.), waarbij de cliënt de mogelijkheid krijgt voor eigen initiatieven en zelfontwikkeling. We doen veel activiteiten die zichtbare en tastbare resultaten opleveren. Er worden vier hoofdvormen van dagactiviteiten binnen Rapsodi Healthcare aangeboden:

– Belevingsgericht
– Activeringsgericht
– Arbeidsmatig
– Ontwikkeltraject naar participatie

Belevingsgericht – Deze vorm van dagactiviteiten zijn gericht op het resultaat als ‘’zinvolle daginvulling’’. De activiteiten richten zich op belevingsgerichte activiteiten op eenvoudig niveau die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt. Tevens is er extra aandacht voor de sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat.

Activeringsgericht – Deze vorm van dagactiviteiten zijn ook gericht op het resultaat als de ‘’zinvolle dag invulling’’. Hierbij wordt gericht op het ontwikkelen van de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt, waaronder expressie, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden en handelingen. Tevens kan deze vorm van dagactiviteit gericht zijn op in het groep leren van vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen wonen.

Arbeidsmatig – Deze vorm van dagactiviteiten zijn activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het resultaat is het tot stand brengen van educatieve ontwikkeling, gericht op het ontwikkelen van de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt. Een arbeidsmatige / zinvolle dagbesteding verhoogt de gezondheid, voorkomt de eenzaamheid en het sociaal isolement en ontlast de mantelzorgers. Er wordt daarbij aandacht besteed aan educatie, ontwikkeling het aanleren van praktische vaardigheden.

Ontwikkeltraject naar participatie – Deze vorm van dagactiviteiten bestaan uit additionele werkzaamheden in een bedrijf of maatschappelijke organisatie. Het doel is het aanleren van vaardigheden of werkzaamheden die nodig zijn om betaald werk te kunnen verrichten.

Bij Rapsodi Healthcare is de begeleiding van een cliënt gericht op de ontwikkeling van de leefgebieden met een sociale, functionele en psychische afbakening.