Dagbesteding jeugd

Rapsodi Healthcare biedt ook dagactiviteiten aan jeugdigen. De vorm van deze activiteiten is gericht op het bevorderen, behouden of het compenseren van participatie en zelfredzaamheid. Het hoofddoel van deze dagactiviteiten is gericht op het bieden van dag structuur en een zinvolle daginvulling buiten schooltijd en ter ontlasting van het gezin. Tijdens de begeleiding wordt er aandacht besteed aan educatie, ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.

Resultaten waarnaar wordt gestreefd zijn:

  • Het kunnen verrichten van de dagelijkse noodzakelijke activiteiten.
  • De mogelijkheid om contacten te hebben met anderen en deel te nemen aan recreatieve en maatschappelijke activiteiten.
  • Een ingevulde dag hebben.
  • Een eigen identiteit ontwikkelen.
  • Het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen binnen de maatschappij.